راه اندازی فست فود پاپریکا

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری ، IRANHFC

راه اندازی فست فود پاپریکا

Categories: راه اندازی فست فود

راه اندازی فست فود پاپریکا در شهر سربندر ( بندر امام خمینی )  بدینگونه بوده که بعد از مراجعه صاحبان ملک به شرکت IRANHFC و توسط متخصصین و مشاورین IRANHFC مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بحث ها و هم اندیشی های  که با صاحبان این فست فود شده بعمل آمده آنان طرح و نظیریه کارشناشان متخصص IRANHFC را پذیرفته و بعد از تفاهم کامل و مورد تایید بودن نظریه و طرح های اعلام شده از سوی متخصصین شرکت IRANHFC  با ما بر سر میز قرار داد نشسته اند و قرار داد  راه اندازی از صفر تا صد کلیه پروژه به شرکت IRANHFC که دارای مشاورین مجرب و متخصص در این زمینه است سپرده اند.

راه اندازی فست فود پاپریکا  این پروژه بعد از عقد قرار داد و  بررسی های بعمل آمده از سوی متخصصین  از تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۰  استارت خورده است. تمام تیم IRANHFC سعی و تلاش خود را برای این پروژه و راضی نگه داشتن مشتری ( طرف مقابل قرار داد ) را انجام داده اند.

طراحی فست فود پاپریکا

در راه اندازی فست فود پاپریکا طراحی فست فود توسط تیم طراحی ماهر و متخصص IRANHFC صورت گرفته و توسط تیم متخصص اجراء نیز اجراء گردیده است. طرح های اولیه فست فود را صاحبان این مجموعه مشاهده نمودن و بعد از پسندیدن طرح ها و تائید طرح های اولیه ، مجموعه کار خود را شروع نمود.

فست فود پاپریکا ، راه اندازی فست فود پاپریکا ، طراحی فست فود پاپریکا ، تجهیزات فست فود پاپریکا

فست فود ، راه اندازی فست فود ، طراحی فست فود ، تجهیزات فست فود

فست فود پاپریکا ، راه اندازی فست فود پاپریکا ، طراحی فست فود پاپریکا ، تجهیزات فست فود پاپریکا

فست فود ، راه اندازی فست فود ، طراحی فست فود ، تجهیزات فست فود

فست فود پاپریکا ، راه اندازی فست فود پاپریکا ، طراحی فست فود پاپریکا ، تجهیزات فست فود پاپریکا

فست فود ، راه اندازی فست فود ، طراحی فست فود ، تجهیزات فست فود

فست فود پاپریکا ، راه اندازی فست فود پاپریکا ، طراحی فست فود پاپریکا ، تجهیزات فست فود پاپریکا

فست فود ، راه اندازی فست فود  ، طراحی فست فود  ، تجهیزات فست فود

فست فود پاپریکا ، راه اندازی فست فود پاپریکا ، طراحی فست فود پاپریکا ، تجهیزات فست فود پاپریکا

فست فود ، راه اندازی فست فود  ، طراحی فست فود  ، تجهیزات فست فود

 

مراحل اجراء

بعد از اعزام تیم اجرائی IRANHFC  به استان خوزستان – شهر سربندر ( بندر امام خمینی ) و مشاهده مکان مورد نظر متخصصین کار خود را شروع کرده و مراحل طبق طراحی قبلی انجام گردیده است.

طراحی این پروژه از چهار بخش تشکیل شده است :

۱- بخش پروفیل آهنی 

۲- بخش چوب 

۳- بخش کناف 

۴- بخش آجر و سرامیک

مکان مورد نظر از ۲ طبقه ( ۲ پلان ) تشکیل شده و استارت این پروژه در ابتدا با بخش پروفیل آهنی آغاز شده است . مدت زمان تعیین شده برای جوشکاری کله پروژه طبق نظر کارشناسان چیزی حدود ۱۵ روز بوده که متخصصین جوشکاری این کار را در زمانی بسیار اندک ( در مدت زمان ۱۳ روز) با کاری شبانه روزی به اتمام رساندند و بعد از اتمام کار جوشکاری  تیم کناف کار خود را شروع کرده و کل پروژه کناف نیز چیزی در حدود ۵ روز به اتمام رسیده است.  در آخر هم تیم چوب کاری و آجر و سرامیک کار شروع به کار کرده که توانستند در مدت زمانی کوتاه پروژه را به اتمام برسانند.

 

بخش پروفیل آهنی :

پروفیل آهنی خود از ۳ بخش قسمت بندی شده است:

۱- نمای بالا  

۲- نمای پایین

  ۳- تابلو  

ساخت پروفیل نامنظم بالا

در قسمت نمای بالا طرح  پروفیل به صورت نامنظم و در ابعاد مختلفی بوده که توسط جوشکارها فنی و دقیقی به انجام رسیده است. این طرح پروفیلی در ابتدا به علت مشکل و پیچیده بودن بر روی سطح زمین کامل و یکپارچه ساخته شده و بعد از اتمام ساخت و نصب صفحه های مشبکی بر روی سازه آن را به تکه های تقسیم کرده و در انتها با اتصالات محکم به سقف چسبانده شده است .

پروفیل های به کار برده شده در کل این پروژه به این صورت بوده که از پروفیل های  ( ۸*۴  و  ۶*۴  و  ۴*۴  و ۲*۲ ) استفاده گردیده شده است.

پروفیل بکار برده شده در سازه نامنظم  قوطی های ۸*۴ بوده که چیزی در حدود ۱۰ شاخه برای ساخت این سازه مصرف شده است. و چیزی در حدود ۸ صفحه مشبکی نیز برای بستن سطح سازه مصرف گردیده است.

 

راه اندازی فست فود پاپریکا iranhfc

راه اندازی فست فود پاپریکا

راه اندازی فست فود پاپریکا iranhfc

راه اندازی فست فود پاپریکا

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری

راه اندازی فست فود پاپریکا iranhfc

راه اندازی فست فود پاپریکا iranhfc

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری ، IRANHFC

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری ، IRANHFC

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری ، IRANHFC

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری ، IRANHFC

راه اندازی فست فود ، مراحل راه اندازی ، مراحل اجراء پروژه ، طراحی داخلی ، جوشکاری ، IRANHFC