استراتژی در فست فود کافی شاپ و رستوران

08

شاید بتوان گفت مهمترین فاکتور در مورد موفقیت یک فست فود تدوین استراتژی مناسب برای آن می باشد.استراتژی به زبان ساده یعنی راه رسیدن به هدف.  در ابتدای شروع هر کاری سنجیدن شرایط مکانی و زمانی نشان از درایت سرمایه گذار می باشد. در یک تجربه شخصی ما با فست فود ورشکسته ای روبرو شدیم […]