استراتژی در فست فود کافی شاپ و رستوران

16

در این مطلب می خواهیم بحث کنیم که فست فود ها  چگونه بهتر از رقبا می توانند از شرایط مساعد استفاده نمایند و بهتر از رقبا با شرایط نامساعد مقابله کنند.چگونه می توان تغییرات محیطی را مدیریت کرد تا به بهترین حالت از شرایط مساعد استفاده کرد  و با شرایط نامساعد مقابله کرد. شاید جواب […]