آشپزخانه فست فود

17

اصول ایمنی آشپزخانه فست فود فست فود امن با آشپزخانه ایمن شروع می شود. بی شک کسانی که در فست فود کار میکنند خواه و ناخواه در آشپزخانه و یا مسیرمنتهی به آشپزخانه تردد خواهند کرد..برای جلوگیری از صدمه زدن به خود و دیگران لازم است ، به موارد ایمنی زیر دقت کنند:   اصول […]

03

در راه اندازی فست فود،یکی از مهمترین آیتم ها توجه کافی به آشپزخانه می باشد،شاید به این مهم باید از زوایای مختلفی چون موارد زیر توجه گردد: بالانس بودن خطوط کیفیت تجهیزات قابلیت نظافت و شستشو جانمایی تجهیزات اصولا به اصطلاح دکوراسیون آشپزخانه فست فود در بخش فنی جانمایی گفته می شود.جانمایی صحیح و علمی […]