آشپز فست فود

01

با توجه به اینکه عموما توجه فست فودها به تولید انبوه و فروش بالا در سطح کیفی مشخص و استاندارد می باشد،لیکن این مجموعه ها برای موفقیت نیازمند سیستم می باشند و اصولا این مجموعه ها دارای آشپز نمی باشند. با توجه به نوع صنعت رستورانداری سنتی در ایران که مدیر مجموعه و فردی که […]