اصول ایمنی آشپزخانه فست فود

17

اصول ایمنی آشپزخانه فست فود فست فود امن با آشپزخانه ایمن شروع می شود. بی شک کسانی که در فست فود کار میکنند خواه و ناخواه در آشپزخانه و یا مسیرمنتهی به آشپزخانه تردد خواهند کرد..برای جلوگیری از صدمه زدن به خود و دیگران لازم است ، به موارد ایمنی زیر دقت کنند:   اصول […]