اهمیت مانیتورینگ رقبا در موفقیت فست فود

21

اصولا با توجه به کمبود منابع ،رقابت از دیر باز برای بشر مفهومی آشنا دارد.در عصر معاصر که تولید از تقاضا پیشی گرفته است،در تمامی صنایع بحث رقابت به امری بدیهی تبدیل شده است.با توجه به تغییرات صورت گرفته در ساختار اقتصادی کشور عزیزمان و اشتیاق فراوان سرمایه گذاران برای حضور در بازار مواد غذایی […]