بررسی تاثیر تورم در آینده فست فودها و کافی شاپ ها

26

از نظر اقتصادی تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها درطول یک زمان مشخص است، وتغییر در نرخ تورم تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده می باشد،که معمولا به دو دلیل اتفاق می افتد: کاهش عرضه کل افزایش تقاضا ابته شایان ذکر است که پدیده تورم در کشور ما بیشتر به دلیل افزایش حجم نقدینگی حاصل […]