تاکتیک های مدیریتی و بازرگانی در تبلیغات در فست فود

08

تاکتیک های تبلیغاتی  برای فست فود یا کافی شاپ ها  را می توان به ترتیب زیر تقسیم بندی نمود: تاکتیک های تبلیغاتی با توجه به عمر مجموعه (فست فود،کافی شاپ،رستوران ایتالیایی،رستوران مدیترانه ای و ارگانیک) تاکتیک های تبلیغاتی هنگام ورود به بازار بعد از راه اندازی مجموعه تاکتیک تبلیغاتی پیشگام تاکتیک تبلیغاتی پیرو تا کتیک […]