تجزیه و تحلیل فست فود های رقیب

28

فیت فود های حرفه ای برای اینکه بتوانند استراتژی های بازار یابی رقابتی را به شیوه ای اثربخش برنامه ریزی کنند؛ناگزیر به مانیتورینگ (تجزیه و تحلیل) فست فود های رقیب  هستند.فست فودهای حرفه ای باید به صورت دائم : محصولات قیمت ها کانالهای ارتباطی شیوه تبلیغات متد های توسعه رقبا را آنالیز نموده و با […]