تغییرات محیطی در فست فود

30

تفکر،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک نقش مهمی در رویارویی بلند مدت فست فودها با تغییرات محیطی ایفا می کنند.سرعت گرفتن تغییرات در بازار رقابت،خواسته ها وتوقعات  مشتریان،پیشرفت تجهیزات  و …. پاسخگویی مناسب و به موقع به تغییرات را می طلبد. آنچه بیش از هر چیز بقای یک فست فود یا کافی شاپ را تهدید می […]