تغییر و مدیریت استراتژی فست فود،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

16

در این مطلب می خواهیم بحث کنیم که فست فود ها  چگونه بهتر از رقبا می توانند از شرایط مساعد استفاده نمایند و بهتر از رقبا با شرایط نامساعد مقابله کنند.چگونه می توان تغییرات محیطی را مدیریت کرد تا به بهترین حالت از شرایط مساعد استفاده کرد  و با شرایط نامساعد مقابله کرد. شاید جواب […]