جواز کافی شاپ

12

شاید یکی از دقدقه های کسانی که قصد راه اندازی کافی شاپ را دارند،جواز کافی شاپ  باشد،متاسفانه برخی از افراد سود جو  از نا آگاهی سرمایه گذاران سوء استفاده نموده و در ابتدای کار باعث دلخوری این عزیزان می گردند، بهترین حالت و اتفاقی که می تواند برای کسانی که به دنبال اخذ جواز هستند […]