دستگاه بردینگ

21

یکی ار مراحل  اجتناب نا پذیر آماده سازی مرغ سوخاری مرحله بردینگ می باشد،هدف از این مرحله ایجاد روکشی ار آرد به روی مرغ سوخاری می باشد.این مرحله توسط دستگاه بردینگ صورت می گیرد.از مزایای این دستگاه: کاهش مصرف پودر سوخاری انظباط کاری … را نام برد.   گروه iranhfc (گروه راه اندازی فست فود […]