دکوراسیون آشپزخانه فست فود

03

در راه اندازی فست فود،یکی از مهمترین آیتم ها توجه کافی به آشپزخانه می باشد،شاید به این مهم باید از زوایای مختلفی چون موارد زیر توجه گردد: بالانس بودن خطوط کیفیت تجهیزات قابلیت نظافت و شستشو جانمایی تجهیزات اصولا به اصطلاح دکوراسیون آشپزخانه فست فود در بخش فنی جانمایی گفته می شود.جانمایی صحیح و علمی […]