راه اندازی تاسیسات فست فود

07

یکی از مهمترین فاکتورهایی که باید در راه اندازی فست فود و کافی شاپ مورد توجه قرار گیرد،میزان برق و گاز مورد نیاز مجموعه می باشد.به طور کلی تاسیسات فست فود را می توان به بخش های زیر تقسیم بندی نمود: گاز مورد نیاز نقشه لوله کشی گاز برق مورد نیاز نقشه برق کشی مکان […]