راه اندازی فست فود کوچک

16

راه اندازی فست فود کوچک   در راه اندازی فست فود کوچک عوامل گوناگون و مختلفی نقش دارند. بطور مثال برای انتخاب حجم و اندازه فست فود باید به عومل مختلفی اندیشید و برآورد  کلی در مورد انجام راه اندازی یک فست در مکان ومنطقه داشت. در راه اندازی فست فود کوچک عوامل مختلف و […]

14

یکی از مهترین و ابتدایی ترین سوالاتی که برای سرمایه گذاران در حوزه راه اندازی فست فود پیش می آید، این است که برای راه اندازی فست فود چقدر پول احتیاج داریم یا  هزینه راه اندازی فست فود  چقدر می باشد. قطعا شما برای راه اندازی فست فود باید یک مدیریت صحیح مالی را در […]

04

با توجه به وجود تنوع فراوانی  که در بازار غذا وجود دارد،فست فود های کوچک و بزرگ می توانند در کنار هم حضور داشته باشند.البته اکثر کسانی که با هدف ایجاد فست فود کوچک وارد بازار می شوند شاید در تشخیص حجم فعالیت دچار اشتباهات کلیدی و استراتژیک گردند،به طور مثال به پاره ای از […]