رعایت ایمنی در آشپزخانه فست فود

17

اصول ایمنی آشپزخانه فست فود فست فود امن با آشپزخانه ایمن شروع می شود. بی شک کسانی که در فست فود کار میکنند خواه و ناخواه در آشپزخانه و یا مسیرمنتهی به آشپزخانه تردد خواهند کرد..برای جلوگیری از صدمه زدن به خود و دیگران لازم است ، به موارد ایمنی زیر دقت کنند:   اصول […]