طبقه بندی فرهای پیتزا ساخت شرکت نوژن

24

اگر بخواهیم فرهای پیتزای کارخانه نوژن را طبقه بندی کنیم.می توانیم آنها را به دو دسته: n s تقسیم نماییم. فرهای سری n  موتورکنار و سری s  موتور زیر می باشند. البته در انتخاب فرهای این کارخانه باید دقت زیادی به خرج داد.     البته شایان ذکر است که تنظیم دقیق این فر تاثیر […]