طراحی دکور فست فود

18

یکی از موارد پر اهمیتی که فست قودها به خصوص،آن دسته که دارای موقعیت محلی می باشند طراحی دکوراسیون می باشد.این مهم معمولا باید توسط گروههای راه اندازی فست فود طراحی گردد.زیرا این گروها به دلایل: آشنایی با استانداردهای بهداشتی آشنایی با روانشناسی فست فود  طراحی استراتژی …. بهترین گروه برای این مهم می باشند. […]