فر پیتزای لینکولن

27

فر پیتزای لینکولن بی شک بهترین فر پیتزای ریلی در جهان می باشد.این فر دارای قابلیت های زیادی از جمله: ظرفیت تولید بالا عدم نیاز به فر کار ماهر توزیع حرارتی یکسان اندازه کوچک …. دارد. البته با تغییرات اخیر در قیمت ارز خرید این دستگاه برای فست فود های کوچک دشوار گردیده است. قطعا […]