فر پیتزای HFC 4-6500

25

فرپیتزای  HFC 4-6500  یکی از فرهای پیتزای موجود در بازار است که با ویژگی های زیر ارانه می گزدد: توان تولید ۲۴۰ عدد پیتزا در ساعت دسترسی به تنظیمات ویژه پیتزا اینالیایی و آمریکایی توان پخت برگر و انواع ساندویچ توزیع حرارت از بالا و پایین دارای بورد الکترونیکی خودکار پخت یکنواخت در تمام طول […]