فر پیتزا ریلی

25

انواع فر پیتزا عموما تمام پیتزا فروشی ها و فروشگاهای زنجیره ای و … که پیتزا تولید می کنند ، نیاز به نوع خاصی از انواع فر پیتزا برای تهیه پیتزای مورد نظر خود را دارند تا بتوانند نیاز مشتریان خود را رفع نماییند . هر فر پیتزا به منابع مختلفی برای تامین توان مورد […]

11

با توجه به اینکه هدف از راه اندازی هر فست فودی تولید انبوه می باشد،لذا برای تحقق این مهم به عوامل متعددی از جمله موارد زیر نیازمندیم: سیستم هدایت و برنامه ریزی تولید انبوه منوی مناسب پرسنل آموزش دیده تجهیزات … یکی از آیتم های مورد نظربرای تحقق این امر تجهیزات می باشد.در اینجا قصد […]

11

اگر بخواهیم فر های پیتزا را طبقه بندی کنیم،می توانیم آن ها را به دو گروه: صندوقی ریلی تقسیم  کنیم. البته هر کدام ویژگی خاص خود را دارد که به تفکیک آنها را نام می بریم: صندوقی مزایا قیمت پایین طعم بهتر معایب زمان طولانی آماده شدن امکان سوختن پیتزا نیاز به پرسنل ماهر فر […]