فست فود سیستماتیک،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

16

شاید در نگاه اول اداره یک فست فود شغلی طاقت فرسا و دور از دسترس برای همگان باشد.والبته آمار بالای فست فود های نا موفق گواه صادقی بر این گمان می باشد.با نگاهی تیز بینانه به تک تک فست فودهای ناموفق می توان نتیجه گرفت  دلیل اول شکست آنها اداره سنتی و غیر سیستماتیک آنها […]