فست فود و ریسک،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

23

از دقدقه های طبیعی هر سرمایه گذاری بررسی ریسک آن می باشد.شایان ذکر است که گروهی از مشاوران وافراد کم تجربه از این صنعت به سرمایه گذاری بدون ریسک یاد می کنند اما قابل توضیح است که در این شغل ریسک های از قبیل: خرید تجهیزات نامناسب خرید لوازم به قیمت های ناعادلانه تدوین استراتژی […]