قسمت در فست فود و کافی شاپ

02

قیمت یکی از پارامترهای حساس و مهم برای درک مشتریان نسبت به خدمات فست فودها  یا کافی شاپ ها می باشد،و جزء لاینفک و ذاتی تعیین موقعیت از نظر بازاریابی و جایگاه ما در بازار  می باشد.موقعیت فست فودها و کافی شاپ ها ماحصل درک و تصور مشتریان بصورت واقعی یا ذهنی از آنها در […]