لباس پرسنل در فست فود

03

عموما در فست فودهای معتبر جهان لباس پرسنل برگرفته از استاندارهای کیفیتی و مدیریتی می باشد.در مطالب زیر به فاکتورهای که در مورد لباس پرسنل مورد توجه قرار دارد اشاره می گردد: شستشوی آسان زیبایی رنگ بندی تفکیکی(بیان کننده رده سازمانی و نوع واحد می باشد) مسائل بهداشتی … بهتر است برای واحدهای مختلف لباسی […]