لزوم تغییرات در فست فود،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

21

گاهی تغییرات برای فست فودها الزامی است به طوری که یا تغییرات را انجام می دهند یا بازار را ترک می کنند.برخی از فست فودها در حال پرورش مدیران،آموزش منابع انسانی ،برون سپاری کنترل کیفیت و … می باشند که این تغییرات شاید باعث تداوم حضور آنها در بازار کسب و کار گردد. برای موفقیت […]