مدیریت فست فود

22

مدیریت رستوران داری مدیریت علم اداره افراد و منابع می باشد. اگر شما خواهان داشتن یک مجموعه منظم و قدرتمند هستید باید به علم مدیریت مخصوصا در حوزه فست فود و رستوران تسلط کامل داشته باشید. در رستوران مطلوبیت غذای ارائه شده، دکوراسیون داخلی و پاکیزگی و طرز برخورد پرسنل  و… می‌تواند در کیفیت رستوران […]

25

چند متغییر بر رابطه بین هدف و عملکرد پرسنل تاثیر گذار است،که یک از آنها بازخورد می باشد.بازخورد امور را به سوی بهبود هدایت می کند و موجب بهبود عملکرد می شود،زیرا وقتی پرسنل از نتیجه کار خود آگاه می شود،نقاط قوت و ضعف خود و تفاوت بین آنچه باید انجام داد و آنچه را […]