مرینیت نرمال

18

شاید مهمترین عامل در کیفیت سوخاری نوع پودر آن باشد.با توجه به این که معمولا فست فود ها از سرخ کن های یکسان با برنامه مشخصی استفاده می کنند قطعا عامل تعیین کننده پودر سوخاری خواهد بود. انواع پودر سوخاری: مرینیت اسپایسی مرینیت نرمال روکش اسپایسی روکش نرمال   البته شایان ذکر است گروه iranhfc […]