منوی پر سود،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

22

یکی از مهمترین فاکتورهای که در موفقیت ها فست فود نقش دارد ،منو می باشد.منوی فست فود بیانگر نکاتی چون: نوع تجهیزات قابلیت آماده سازی کیفیت بسته بندی مدیریت زمان آمادگی منابع انسانی …… می باشد. قطعا برای داشتن منوی گسترده، دارا بودن درصد قابل توجهی از عوامل بالا تاکید می شود.زیرا در صورت عدم […]