مهمترین فاکتور برای موفقیت یک فست فود،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

04

برای موفقیت یک فست فود فاکتورهای مختلفی ممکن است نقش داشته باشد اما تعدادی  از مهمترین آنها را می توان در عوامل زیر جستجو نمود.   ۱-مکان :قطعا یکی از فاکتورهای مهم برای موفقیت فست فود و کافی شاپ مکان در نظر گرفته، برای این امر است که از جهات مختلف قابل بررسی است همچون: […]