موفقیت در فست فود،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

02

در نگاه کلی می توان فاکتورهای را که باعث موفقیت در فست فود می شوند را به ترتیب زیر نام برد: اهداف خود را تعریف کنید برنامه ریزی داشته باشید فراموش نکنید که همیشه درصد کمی از کارها ،بیشترین تاثیر را دارند،به شناسایی آنها بپردازید نتیجه ی  تصمیم های مهم اتخاذ شده را برآورد نمایید […]