میوه ها در کافی شاپ

01

آیا می دانستید:   سیب تنها میوه ای است که با وجود  داشتن کپک می توانید آن را مصرف کنید،کافی است تنها بخش آلوده و کپک زده را جداکنید و مابقی سیب  را باخیالی آسوده  میل کنید. در صورتیکه سایر میوه ها و سبزی ها اگر دچارکپک زدگی شوند ، دیگر قابل مصرف نمی باشند.   […]