نوع مدیریت در فست فود،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

22

یکی از سوالاتی که اغلب رستوران داران خواهان پاسخگویی به آن می باشند نحوه مدیریت در محیط داخلی رستوران می باشد.ابتدا به ساکن باید سبک های مدیریتی را بشناسیم. به طور کلی سبک های مدیریتی را می توان به دسته های زیر تقسیم بندی کرد: مدیریت علمی (کلاسیک) مدیریت رفتار انسانی (نئوکلاسیک) مدیریت اقتضایی   […]