نگهداری در فریزر رب گوجه

17

اگرشما هم در دسته افرادی هستید که از  رب گوجه فرنگی قوطی استفاده می کنید،بهتر است این مطلب را بخوانید. بعد از باز کردن درب قوطی بهتر است محتویات آن را در شیشه درب دار تخلیه کنید چراکه بعد از باز شدن درب قوطی ،به دلیل ورود اکسیژن به آن، احتمال واکنش بین اجزای قوطی […]