نگهداری پنیر

31

برای جلوگیری از خشک شدن پنیر می توانید  آن را با فویل آلومینیوم بپیچید و یا اینکه قسمت برش خورده پنیر را،با دستمال آغشته به روغن و یا کره آب شده،چرب نمایید. اگر پنیری خریداری نموده اید که بیش از حد نرم است و به اصطلاح نرسیده است ،آن را درون آب جوشی که سرد […]