پروژه در حال راه اندازي،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

23

پیتزا لقمه با طرح وایده ای نو در حال راه اندازی می باشد   کافی شاپ و فست فودی با مدرنترین دکوراسیون و تجهیزات در شهر تبریز درحال راه اندازی می باشد:در مرحله  دکوراسیون فود کورت ولیعصر در مرحله تجهیز می باشد