چک لیست،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

28

بی شک نظم برگ برنده فست فودهای موفق است.در نگاه اول نظم یک پدیده کیفی است.همانگونه که می دانید سنجش  کیفی بس دشوار تر از کمی می باشد .باید این پدیده را به صورت کمی در آورده تا به سادگی قابل سنجش واستناد باشد. اصولا برای کمی کردن نظم ابتدا به ساکن باید یک سری […]