چک لیستهای فست فود،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپ

08

استفاده از فرمها باعث منظم شدن  انجام فعالیت های روزانه و همچنین گزارش گیری های دقیق  کیفی و آماری خواهد شد.نکته جالب توجه در تفاوت فست فودهای معتبر در دنیا با برندهای معتبر ما در همین نکته ها نهفته است.شاید سیستماتیک کردن فست فود از لحاظ عملی برای فست فود های کوچک امکان پذیر نباشد […]