چگونه برای فست فود یا کافی شاپ خود تبلیغ کنیم؟

26

تبلیغات اثری است که به وسیله ی یک شخص یا یک موسسه ی معین انتشار می یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و افکار مردم است.مدیران فست فود برای رسیدن به این هدف باید تکنیک ها و تاکتیک هایی تعریف شده و اثربخش را طراحی نمایند.البته شایان ذکر است به فوت و فن های […]