چگونگی تخفیف برای ،راه اندازی فست فود،راه اندازی کافی شاپافزایش فروش در فست فود ها و کافی شاپ ها

09

امروزه یکی از راهکارهای افزایش فروش تخفیف یا فروش کالا به قیمت پایین تر می باشد.در این مطلب قصد داریم این فرایند را برای فست فودها و کافی شاپ ها تشریح کنیم. تخفیف را می توان به صو رتی از درصد سود یا یک عدد ثابت در نظر گرفت که بنا به استراتژی طراحی شده […]