کره

27

اغلب افراد،امروزه،برای فرار از کالری بالای کره حیوانی ،به مارگارین یا همان کره گیاهی  پناه می آورند .غافل از اینکه کره حیوانی و گیاهی هر دو حاوی یک میزان کالری  می باشند. با توجه به برابری کالری این دو محصول پس بهتر است سایر خواص آنها را نیز بشناسیم تا انتخاب بهتری از این دو […]