کناف نسلی نو از دکوراسیون در فست فود و کافی شاپ

17

کناف پنل های گچی است که از گچ و هوا مابین دو ورق کاغذی تشکیل شده است.با توجه به توسعه صنعت دکوراسیون داخلی در کشور عزیزمان ایران و نیاز فست فود ها و کافی شاپ ها به دکوراسیون حرفه ای این محصول جایگاه ویژهای در سنعت دکوراسیون باز نموده است.لازم به ذکر است کناف هایی […]